Πολυετής πείρα στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής

Untitled

Αναλαμβάνουμε την καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης επιλέγοντας την κατάλληλη λύση λογισμικού προσαρμοσμένη στις ανάγκες της

Untitled

Παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών της επιχείρησης στην καθημερινή χρήση για την ορθή λειτουργία και απόδοση της επένδυσης του μηχανογραφικού συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +302410234122