συμβουλευτικές υπηρεσίες

Untitled

Παρακολούθηση  ορθής λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού & του δικτύου σας με συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία με προγραμματισμένους περιοδικούς ελέγχους.

Untitled

Προτάσεις αναβαθμίσεων για ενσωμάτωση λύσεων τεχνολογίας με σκοπό την πλήρη κάλυψη των επιχειρηματικών σας αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +302410234122